Pengertian dari Umroh

Umrah (ﻋﻤﺮﻩ) yakni menziarahi Baitullah di Makkah serta melaksanakan ihram, tawaf, sa’i serta bertahallul mengikut tertib.

Umrah ialah fardhu serupa Haji. Ini ialah pandangan al-Imam as-Syafie r.a. yang al-Azhar. Ijmak Ulama menjelaskan bahawa cukup harus dijalani sekali sepanjang kehidupan buat orang yang dapat selain orang yang bernazar, sehingga ia harus memenuhi nazarnya.

Dalil daripada al-Quran yakni firman Allah Taala: serta sempurnakanlah ibadah Haji serta Umrah karena Allah (Al-Baqarah 196).

Sabda Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Baihaqi serta sanad yang sahih daripada Aisyah r.a. katanya:

Aku berkata  : “Wahai  Rasullah,apakah perempuan harus berjihad?”. Sabda Baginda : “Ya , jihad yang pergi peperangan padanya iaitu haji serta umrah”.

Niat Ihram, Tawaf serta Sa’i tidak dapat dijalani di mana-mana tempat lain melainkan di tempat yang ditetapkan . Iaitu tekad ihram  di Miqat, tawaf 7 pusingan membentangi Kaabah di dalam Masjidil sumbang serta bersa’i 7 kali bersumber di bukit  Safa serta berakhir  di bukit  Marwah. Terakhir sekali bertahallul iaitu bercukur maupun mengunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai   itu, seluruh larangan dalam Ihram  sebagai halal seperti mana saat sebelum ia berihram .

Beda Umrah dengan Haji yakni Umrah dapat dilaksanakan sepanjang tahun namun Haji cukup dapat dijalani pada bulan haji sahaja, serta hari kemuncaknya yakni pada hari Tasyrik 9, 10, 11, 12 di mana jemaah berkumpul di Padang Arafah serta Mina.

Pada masa saat ini Kerajaan Arab Saudi memutuskan mana jemaah  umrah mestilah mengikut muassasah umrah serta meminta  visa  umrah via agensi umrah. Pergi lagi permohonan Visa umrah bisa dijalani di Kedutaan Arab Saudi secara individu .

Syarat

Syarat buat melaksanakan umrah sesuai dengan syarat buat melaksanakan haji:

1. Beragama Islam

2. Baligh, serta berakal

3. Merdeka

4. Memiliki kemampuan , terdapatnya bekal serta alat transportasi, dan juga anggaran

5. Ada mahram (khusus buat perempuan)

 

Rukun

Rukun umrah ialah:

1. Ihram, berencana buat memulai umrah

2. Thawaf

3. Sai

4. Tahallul

5. Tertib

 

Wajib

Adapun wajib umrah adalah:

1. Melakukan ihram kala mau memasuki miqat

2. Bertahallul dengan menggundul maupun memotong sebagian rambut

 

Keterangan:

1. Meninggalkan rukun, sehingga umrahnya tidak sempurna dan harus diulang

2. Meninggalkan kewajiban, umrah senantiasa sah dan kesalahan  itu (meninggalkan peranan) dapat ditutupi dengan DAM

3. Bersetubuh saat sebelum tahallul sehingga harus membayar dengan seekor kambing

 

Jenis

Terdapat beberapa jenis umrah, yang lazim adalah umrah yang digabungkan dengan penerapan haji seperti pada haji tamattu, adapula umrah yang tidak terkait dengan haji.

1. Umrah Mufradah

2. Umrah Tamattu’

3. Umrah Sunah